Jak zvládat stres nejen v koronavirové době

Jste zcela pohlceni obavami, strachem, emocemi, nemůžete se hnout z místa. Nevíte, co máte dělat. Vidíte jen, jak se váš sen hroutí. Je z této situace cesta?

Nejenom v koronavirových dnech na nás často doléhá stres. Nyní zároveň doba, kdy potřebujeme dělat důležitá rozhodnutí, rychlá, ale správná. Reagovat na případné změny v našem oboru podnikání, v chování zákazníků, v dostupnosti zboži u dodavatelů a také řešit změny v cashflow.

V tomto článku se zaměřím zejména na situace související s podnikáním, přestože metodu, o které píši níže můžete použít i v běžných situacích.

V současné době se k běžným starostem nebo všedním problémům přidal ještě tlak přicházející z médií, z internetu, sociálních sítí a také z okolností vzniklé právě z vašeho podnikání. Není důležité, zda jste živnostník nebo máte větší firmu a odpovědnost za své zaměstnance, protože každý z nás má svoji individuální hranici, kdy po jejím překročení nastává stav totálního racionálního odpojení.

Představte si následující situaci. Víte, že musíte co nejdříve udělat zásadní rozhodnutí, provést důležité kroky, které ovlivňují další fungování, udržení nebo dokonce zánik vaší firmy.

Jak to ale provést, když jste zcela pohlceni problémy, co se na nás valí ze všech stran? Jak to udělat, abychom byli schopni konstruktivně, logicky a racionálně jednat?

Použijte metodu S.T.O.P

Tato metoda vám skvěle poslouží i v běžném, nepracovním životě a je složena z kroků, které je třeba dodržet a postupně aplikovat, abychom se dostaly z akutní paralýzy. Název této metody je tvořen právě z počátečních písmen jednotlivých fází.

S… jako „STOP“

Zastavte se, abyste se mohli dostat z emotivního stavu, který nás v těchto vypjatých situacích ovládá. Zastavte se a chvíli se pozorujte, odpovězte si na otázku: „Jsem v emocích? Ovládají mě emoce?“ Jak se z tohoto stavu dostat? Jak zapojit opět mozek? Začněte se hned soustředit na svůj dech. Vnímejte nádech a výdech.

Není to žádná magie ani ezo návod. Důležité na této fázi je totiž přenesení pozornosti na svoje tělo, a to od situace, která nás dostala do tohoto stavu dostala. Když si budete všímat svého dechu, začněte dech zklidňovat, počítejte od jedné do tří při nádechu a od jedné do čtyř při výdechu. Počítáním se opět zapojuje mozek, přichází klid. Tuto zklidňující fázi použijte kdykoliv si všimnete, že vás začínají ovládat emoce. Rychle se tak dostanete do stavu logického uvažování.

Skvělé, jste v klidu. Udělejte „krok vzad“ tzv. steping back, podívejte se s pomyslným odstupem na situaci, která vás do tohoto emotivního stavu dostala. Tento odstup vám umožní zhodnotit problém a zároveň hodnocení a pozorování probíhá již v logickém stavu uvažování. Nyní nastupuje další fáze

T… jako „THINK“

Přemýšlíte o možných řešeních vaší situace. Procházíte různé varianty a s tím související důsledky, které by měla takto zvolená cesta. V této fázi se opakovaně pozorujete, zda se nevrátily emoce, které by vaše rozhodování zkreslily. V této fázi si také vyžádáte zpětnou vazbu na situaci, kterou potřebujete vyřešit a rozšiřujete si tak svoje pozorování o různé úhly pohledu a zároveň využíváte další fázi

O… jako „ORGANIZE“

Rozdělujete problém na menší části, na prioritní části. Určujete, co je třeba v dané situaci udělat jako první, co je třeba udělat přednostně. Ideálně, když si v této fázi můžete vzít papír a tužku, abyste viděli, jaké pořadí mají jednotlivé, dílčí kroky. V této fázi si určujete, co je třeba udělat nebo nedělat, aby došlo ke stabilizaci situace.

P… jako „Proceed“

Je poslední fází této metody. Nyní jděte do akce. Jste mimo emotivní fázi, logicky jste rozdělili problém na prioritní kroky vedoucí k řešení a nyní je třeba reagovat. Zároveň musíte hodnotit, zda se v mezidobí již nezměnily okolnosti, zda jsou priority i nutné akční kroky stále platné jako ty, co řeší situaci, která vás uvedla do stavu stresu a rozhodovací paralýzy.

Cílem této metody je tedy zklidnění mysli, přesun z emotivního stavu, který paralyzuje naše racionální uvažování směrem k nalezení řešení a zvolení priorit vedoucích pryč od problematické situace.

Metoda S.T.O.P.

S… STOP, STEP BACK

T… THINK

O… ORGANIZE

P… PROCEED

Máte-li otázku k tomu, jak postupovat v podnikání z pohledu krizového řízení, tedy jak strategicky reagovat ve svém podnikání na ekonomické těžkosti, případně krizi, najdete ve videu zde

 

 

 

 

 

 

 

Jsem expertkou na e-mail marketing a automatizaci v online podnikání. Pomáhám podnikatelům, e-shopařům, marketérům a virtuálním asistentkám vyznat se v e-mail marketingu a dosáhnout cílů, které si stanovili. Při mentoringu a konzultacích se zabývám nastavením strategie v podnikání a funkčního e-mail marketingu. Můžete se mnou spolupracovat na tvorbě byznys strategie při online konzultacích nebo v tématických MasterClass, kde učím, jak úspěšně používat e-mailing v podnikání. Co jsem pro vás připravila najdete >> tady

Propojme se:

Přidejte se do facebookové skupiny o e-mailingu a podnikání

Najdete tam další tipy, novinky a odpovědi na otázky.

  • Kategorie