Zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje při používání našeho webu www.danahanouskova.cz nebo jakýchkoli subdomén, včetně jakýchkoli informací, které nám můžete poskytnout při nákupu produktu nebo služby, vyplňování dotazníků, přihlášce k našemu seznam e-mailů nebo účasti ve slosování cen nebo soutěže.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kdo je správce?

Jsme společnost BEST FUTURE, s.r.o. , IČ: 02616017, se sídlem třída Edvarda Beneše 1555/222, Hradec Králové zapsaná u Krajské soudu v Hradci Králové sp.zn. C 33206.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat. Je velmi důležité, aby informace, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje kdykoli změní, pošlete nám e-mail na adresu info@danahanouskova.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

- neevidujeme zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé údaje) tedy takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje v minimálním rozsahu, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy a objednávek
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje z objednávek, e-mail, telefon, věk, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží, zaslání dokumentů, smlouvy, pokynů ke službě, organizační zajištění akce, příprava programu dle skladby skupiny apod.)
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery, články, zajímavosti jen na základě vašeho souhlasu projeveného na základě potvrzení (kliknutí) na souhlas v e-mailu, po dobu 5 let od udělení. Princip dvojitého potvrzení tzv. double opt-in, používáme tak, že na zadanou e-mailovou adresu zašleme žádost o potvrzení souhlasu a až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi) je souhlas skutečně poskytnut.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat jednoduše použitím-kliknutí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů, zájezdů (žívých akcích)
Na některých našich živých akcích - školeních, seminářích, kurzech pořizujeme na základě vašeho poskytnutého písemného souhlasu fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu, sociálních sítích. Video záznam slouží také účastníkům ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě jejich přímého souhlasu.
Tyto osobní údaje si ponecháváme po dobu 5 let, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme si výslovně nedohodli v konkrétních případech jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies evidujeme po dobu nezbytně nutnou, tak jak je uvedeno ve speciálním dokumentu, patičce webu a poučení ke cookies webové liště.

Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů. Cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu, budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami např. činnosti technické nebo administrativní podpory, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zachováváním bezpečnostních opatření, aby nedošlo k ohrožení vašich osobních údajů.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Data nejsou předávány třetím osobám (výjimka je plnění zákonné povinnosti např. součinnost s orgány státní správy).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů,

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@danahanouskova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu a ověření adresy pomocí double opt-in funkce. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Poslední aktualizace prosinec 2019

telefon

770667866

email

info@danahanouskova.cz