Jak správně vyhodnocovat e-mailing

Je skvělé, když vás zajímá, zda čtenáři otevírají vaše e-maily. Kromě míry otevření ale existuje několik dalších faktorů a metrik, které je vhodné analyzovat při hodnocení úspěchu e-mailového marketingu.

Tyto faktory a metriky společně poskytují širší pohled na úspěch vašich rozesílek. Pomůže vám to také lépe porozumět reakcím vašich čtenářů, identifikovat silné a slabé stránky vašich kampaní a přizpůsobit svou strategii a obsah pro dosažení lepších výsledků.

Zde je několik příkladů:

 1. Míra kliknutí (Click-through Rate – CTR): Tato metrika měří procento lidí, kteří po otevření e-mailu provedli požadovanou akci, jako je kliknutí na odkaz nebo tlačítko. Vyšší CTR naznačuje, že váš obsah e-mailů i výzvy k akci jsou účinné a oslovují právě vaše čtenáře.
 2. Míra konverze: Tato metrika ukazuje, kolik lidí provedlo požadovanou konverzi nebo akci po otevření e-mailu, například provedení nákupu, stáhnutí e-booku nebo vyplnění formuláře. Tato metrika poskytuje přesnější představu o tom, jak e-mailová kampaň přispívá k dosažení vašich cílů.
 3. Míra odhlášení (Unsubscribe Rate): Tato metrika měří procento lidí, kteří se odhlásili z odběru e-mailů. Vyšší míra odhlášení může naznačovat problémy s obsahem, frekvencí odesílání nebo cílovou skupinou. Je důležité sledovat tuto metriku a reagovat na ni pro zlepšení vaší doručitelnosti a vyvarování se rizika narušení vaší reputace odesílatele.
 4. Míra doručení (Delivery Rate): Tato metrika měří procento e-mailů, které byly úspěšně doručeny do schránky příjemce. Nízká míra doručení může být způsobena chybnými e-mailovými adresami nebo problémy s doručováním. Sledování této metriky vám pomůže identifikovat potenciální problémy s doručováním. Ukazuje také, v jaké kondici je e-mailingový nástroj, který používáte.

  A co je klíčové pro zlepšení efektivity e-mailového marketingu?

  Segmentace a personalizace umožňují totiž oslovovat cílové skupiny příjemců relevantním obsahem, zatímco analýza ROI poskytuje důležitý ukazatel úspěšnosti vašich investic do e-mailových kampaní.
 5. Segmentace a personalizace: Analyzování úspěšnosti e-mailových kampaní v různých segmentech vašeho seznamu kontaktů může poskytnout cenné informace o tom, jak různé skupiny reagují na různé typy obsahu a nabídek. Tím můžete vytvořit lepší rozdělení svého publika a personalizovat obsah e-mailů, což zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěšnosti.
 6. Návratnost investice (Return on Investment – ROI): Analyzování ROI e-mailového marketingu umožňuje vyhodnotit, jak efektivně využíváte své zdroje a kolik příjmů generují vaše e-mailové kampaně ve srovnání s náklady na jejich provoz. Tím získáte přehled o tom, zda vaše e-mailové marketingové aktivity přinášejí pozitivní výnos a můžete přizpůsobit svou strategii pro dosažení lepšího ROI.
 7. Analýza A/B testování: A/B testování je proces porovnávání dvou variant stejného e-mailu, ve kterých se liší jedna proměnná, například předmět e-mailu, výzva k akci nebo grafický design. Analýza výsledků A/B testování vám umožní zjistit, která varianta má lepší výkon a lépe oslovuje vaše publikum.
 8. Časování odesílání: Analýza času odesílání e-mailů může poskytnout cenné informace o optimálních časech a dnech pro dosažení nejvyšší angažovanosti a odezvy od čtenářů. Můžete sledovat, kdy jsou e-maily otevírány a proklikávány a na základě toho optimalizovat časování odesílání pro maximální efektivitu.

O analýze e-mailingu mluvit také Lukáš Balek z Ecomailu ve své přednášce Analytika jako základ strategie! Jak to nastavit? kterou byla součástí konference Hvězdy e-mailingu.

Přednášku od Lukáše o tom, jak poznat, že se vám v e-mailingu daří si můžete pustit tady.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Jsem expertkou na e-mail marketing a automatizaci v online podnikání. Pomáhám podnikatelům, e-shopařům, marketérům a virtuálním asistentkám vyznat se v e-mail marketingu a dosáhnout cílů, které si stanovili. Při mentoringu a konzultacích se zabývám nastavením strategie v podnikání a funkčního e-mail marketingu. Můžete se mnou spolupracovat na tvorbě byznys strategie při online konzultacích nebo v tématických MasterClass, kde učím, jak úspěšně používat e-mailing v podnikání. Co jsem pro vás připravila najdete >> tady

Propojme se:

Přidejte se do facebookové skupiny o e-mailingu a podnikání

Najdete tam další tipy, novinky a odpovědi na otázky.

 • Kategorie