Závěrečný dotazník

ke zhodnocení kurzu

Emailová adresa*
Vaše jméno*
Příjmení
Jaké 3 největší přínosy vám dal Modul 4?*
Jaké 3 nejdůležitější přínosy si odnášíte z KURZU?*
Jak kurz splnil vaše očekávání?*
Co bylo na kurzu nejlepší?*
DOPORUČENÍ: Kamarádky se vás ptají na kurz, protože přemýšlí o přihlášení, co jim řeknete? Prosím vysvětlit.*
Chcete něco dalšího dodat?*