Důležité změny v e-commerce aneb konec falešných recenzí, slev a pořadí ve vyhledávačích

Chystané novely dopadající na oblast (nejen) online prodeje mají za cíl reagovat na technologický pokrok včetně trendů v této oblasti a zajistit ochranu a posílení práv spotřebitele v souvislosti s distribucí digitálního obsahu a služeb, a to včetně poskytování tzv. magnetů na kontakty, kdy je digitální obsah nebo služba poskytována zdarma za osobní údaje zákazníka.

Důsledky implementace tzv. Omnibus směrnice se týká zejména e-shopů, srovnávačů, online platforem a e-commerce, změny se nevyhnou ale ani prodeje v kamenných prodejnách.

Právní kontext

V současné době je projednávána novela občanského zákoníku v souvislosti s implementací směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/770 (o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb) a č. 2019/771 (o některých aspektech smluv o prodeji zboží) a novela zákona o ochraně spotřebitele v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2161 (tzv. omnibus směrnice).

S ohledem na to musíme očekávat významné změny v oblasti spotřebitelského práva, a s tím související nutnost změn ve všeobecných obchodních podmínkách a reklamačních procesech např. ustanovení o vrácení zboží či vad zboží při jeho převzetí a úprava digitálního zboží a obsahu, a také ve vašich prodejních procesech.

Zároveň bude nutné upravit způsoby vaší prezentace zboží a služeb na internetu ve vztahu k recenzím u výrobků a služeb a také informace k důvodům zobrazovaného pořadí nebo preference u konkrétních výrobků (např. placené pořadí ve vyhledávačích nebo přednostní pořadí u rezenzovaných výrobků s affiliate provizí).

Co se chystá a co musíme v e-commerce vyřešit

Konečné znění ustanovení novel není zatím známo, čeká se na schválení v legislativním procesu.

Překládané změny, které dopadají na podnikatele s klientelů B2C a jste přímo prodávající jsou například tyto:

 • falešné spotřebitelské recenze využívané s cílem získat si zákazníka (uvádění, že recenze výrobku nebo služby pochází od spotřebitele, který produkt skutečně použil anebo zakoupil, přestože je taková recenze od osob, které danou provozovnu nikdy nenavštívily, nebo se dokonce jedná o fiktivní subjekty),
 • lepší pořadí ve výsledcích vyhledávání, aniž by takový výsledek (pořadí výrobku) obsahovalo informaci, že je pořadí ovlivněno z důvodu placené pozice, reklamy, provize apod.,
 • uvedení formulace povinnosti k platbě na “platebním nebo objednávacím” tlačítku nebo jiném ovládacím prvku (viditelné označení a jednoznačná formulace “objednávka zavazuje k platbě” nebo “jiná odpovídající jednoznačná formulace”)- hrozba neplatnosti objednávky při chybějící formulaci, tzv. tlačítková novela,
 • uvedení kdo je prodávajícím (online tržiště, nákup od zprostředkovatele, affil partnera, nepodnikající fyzické osoby)
 • informování o slevě a také o původní ceně výrobků, a to o nejnižší ceně výrobku uplatňované prodávajícím po dobu 30 dnů před poskytnutím slevy. Pro případ postupného zvyšování slev by měla být uvedena referenční cena ta nejnižší, uplatňovaná před prvním zlevněním (bude zřejmě ještě upřesněno v průběhu přijetí novely).

Důležitá je také výše zmíněná novela občanského zákoníku, která se bude týkat oblasti záruk a práv z vadného plnění. Tato oblast má dopad také na offline prodejce např. délky záruky 2 roky od převzetí a 1 rok u použitých věcí.

Praktické odkazy a doporučení

Prakticky se na tuto problematiku dívá a především rozebírá strategii slev dle novely Omnibus článek s názvem “Až vám poslanci na podzim zruší slevy“ od Ondřeje Ilinčeva a Petry Dolejšové na odkazu tady, kde uvádí následující doporučení:

 • „…Lépe plánovat slevové akce.
  • Musíte si to načasovat tak, abyste v sezóně mohli ukazovat „správné“ slevy.
 • Akce mít delší – 30denní.
  • Nedává smysl mít slevu jeden den, když si tím „pokazíte“ přeškrtnutou původní cenu na 30 dní. Takže pravděpodobně pojedete slevy ve 30denních cyklech.
 • Nezdražovat zlevněné produkty.
  • Jakmile zdražíte, tak nebudete moct ukázat slevu. Málokdo si koupí produkt, když ví, že byl před chvílí levnější.
 • Zlevňovat postupně a pomalu.
  • Když už budete dávat slevu, tak kvůli bodu c) v zákoně to bude vypadat tak, že zlevníte od 20 % a pak každý měsíc třeba o 1 %. Tím pádem můžete pořád ukazovat původní cenu.
 • Nutnost ukládat ceny v čase kvůli kontrole.
  • Váš systém si bude muset ukládat ceny v čase, abyste to mohli doložit ČOIce…“

Zároveň doporučuji sledovat aktuální stav legislativního procesu a připravit se na požadované změny včas, odkaz na oficiální zdroj je tady

K tématu můžete pročíst ještě následující články z odborného právního portálu Epravo.cz, nicméně doporučuji také sledovat tipy právně-marketingové viz. zmíněný článek autorů Ondřeje Ilinčeva, Petry Dolejšové, které vám pomohou vyřešit některé problémy, co v realitě mohou nastat a zákon je jednoznačně nepokrývá.

Článek k úpravě prodejního procesu s názvem “Tlačítková novela“ a další významné změny spotřebitelských smluv v roce 2021” najdete tady

Článek k tématu změn v souvislosti s novelou Omnibus s názvem “Nové povinnosti podnikatelů i efektivnější ochrana spotřebitele” najdete tady


Tento článek (text nyní ke dni 15.9.2022) budu dále aktualizovat podle výsledku legislativního procesu a umístím sem také finální znění přijatých novel. Přeji pevné nervy při naplnění všech legislativních požadavků a hladce proveditelné technické úpravy v prodejním a prezentačním online prostoru.

Jsem expertkou na e-mail marketing a automatizaci v online podnikání. Pomáhám podnikatelům, e-shopařům, marketérům a virtuálním asistentkám vyznat se v e-mail marketingu a dosáhnout cílů, které si stanovili. Při mentoringu a konzultacích se zabývám nastavením strategie v podnikání a funkčního e-mail marketingu. Můžete se mnou spolupracovat na tvorbě byznys strategie při online konzultacích nebo v tématických MasterClass, kde učím, jak úspěšně používat e-mailing v podnikání. Co jsem pro vás připravila najdete >> tady

Propojme se:

Přidejte se do facebookové skupiny o e-mailingu a podnikání

Najdete tam další tipy, novinky a odpovědi na otázky.

 • Kategorie